Περιγραφή

Ειδικό χαλαζιακό αστάρι ενός συστατικού που χρησιμοποιείται για δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης σε μη απορροφητικά υποστρώματα και λείες επιφάνειες όπως μέταλλο, γυαλί, υφιστάμενες πλακοστρώσεις, εμφανές σκυρόδεμα, και τα καθιστά κατάλληλα για να δεχθούν κόλλες βάσεως τσιμέντου. Δέχεται επικάλυψη μετά από 12 – 24 ώρες αφού στεγνώσει. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όχι όμως για πισίνες ή “στάσιμα νερά”. Μπορεί να αραιωθεί με νερό ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής σε ποσοστό έως 15%. Μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM (πιστοποίηση ακαυστότητας για εφαρμογές σε καράβια). Κατανάλωση: 300 ‒ 400gr/m2 ανάλογα με τη μορφή του υποστρώματος.