//Θερμομονωτικά πλακίδια δώματος

Θερμομονωτικά πλακίδια δώματος

Τα θερμομονωτικά πλακίδια χρησιμοποιούνται στη μέθοδο της ανεστραμμένης μόνωσης. Aνεστραμμένη μόνωση (inverted roof insulation system) είναι η κατασκευαστική μέθοδος με την οποία η θερμομόνωση τοποθετείται επάνω απο την στεγάνωση. Κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η υψηλή προστασία που παρέχεται σε μια απο τις βασικές στρώσεις του δώματος: τη στεγάνωση. Όταν η θερμομονωτική στρώση τοποθετείται ελεύθερα πάνω στην στεγανωτική μεμβράνη, την προστατεύει απο τις αλλαγές της θερμοκρασίας και απο τις μηχανικές κακώσεις. Η τελική επιφάνεια διαμορφώνεται επάνω στο θερμομονωτικό υλικό ανάλογα με τις απαιτήσεις κυκλοφορίας του χώρου.