Τσιμεντοσανίδες

Τσιμεντοσανίδες

Τα συστήματα εξωτερικής τοιχοποιίας με τσιμεντοσανίδες Knauf είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες εξωτερικής τοιχοποιίας πλήρωσης, ανεξαρτήτως του είδους του στατικού φορέα του κτιρίου (οπλισμένο σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο).

Ρωτήστε για το προϊόν

Κατηγορίες: , , Κατασκευαστές: .

Περιγραφή

Τα συστήματα εξωτερικής τοιχοποιίας με τσιμεντοσανίδες Knauf είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες εξωτερικής τοιχοποιίας πλήρωσης, ανεξαρτήτως του είδους του στατικού φορέα του κτιρίου (οπλισμένο σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο). Πολύ απλουστευμένα, αποτελούνται από έναν ελαφρύ μεταλλικό σκελετό, επενδεδυμένο εξωτερικά με τσιμεντοσανίδες και εσωτερικά με γυψοσανίδες.

Επειδή το εξωτερικό κέλυφος ενός κτιρίου βρίσκεται εκτεθειμένο σε δυσμενές περιβάλλον, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην στεγανότητα του συστήματος καθώς και στην αντοχή του στις διαβρωτικές δράσεις των εξωτερικών συνθηκών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απροβλημάτιστη συμπεριφορά του σε βάθος χρόνου.

Φυλλάδια

Τσιμεντοσανίδες