//Εξωτερική θερμομόνωση

Εξωτερική θερμομόνωση

Η εξωτερική θερμομόνωση δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Η ανάγκη για μια διαφορετική διαχείριση της ενέργειας, άλλα και η επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στα αστικά κέντρα, καθιστούν όλο και περισσότερο επίκαιρη την αναζήτηση αλλαγών στην τεχνολογία δόμησης, με ενεργειακά αποδοτικά οικολογικά δομικά προϊόντα. Πλέον και βάσει διεθνών κανονισμών που είναι υποχρεωτικοί και για την χώρα μας, σε όλα τα καινούργια και υπό ανακαίνιση κτίρια, θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η μόνωση των εξωτερικών τοίχων, αφού η μεγαλύτερη απώλεια σε θερμότητα χρεώνεται στην έλλειψη θερμομόνωσής τους.

Η εξωτερική θερμομόνωση εξοικονομεί χρήματα στον ιδιοκτήτη, αφού η επένδυση αποσβένεται σε λίγα μόνο χρόνια ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι συνθήκες του χώρου διαβίωσης. Με τα ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης εξασφαλίζονται όλα τα πλεονεκτήματα ενός αξιόπιστου, απαλλαγμένου από ρηγματώσεις, στεγανού και διαπνέοντος λειτουργικού εξωτερικού επιχρίσματος. Παράλληλα μπορείτε να εξοικονομήσετε έως το 65% της ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση και το δροσισμό μιας κατοικίας χωρίς μόνωση.

Επίσης, όταν το σύστημα εφαρμόζεται σε υφιστάμενα κτίρια τότε, παράλληλα με την τεχνικώς άρτια θερμομόνωση, επιτυγχάνεται και η ανακαίνιση των όψεων δίνοντας στο κτίριο προστιθέμενη εμπορική αξία.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους προμηθευτές συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, ενώ οι μηχανικοί μας μπορούν να σας συμβουλέψουν σε οποιοδήποτε ζήτημα.