///Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Kelyfos Wall

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Kelyfos Wall

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Kelyfos Wall

Το KELYFOS είναι το μοναδικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης για υφιστάμενα και νεοαναγειρόμενα κτίρια. Πρόκειται για αποτέλεσμα συνεργασίας των κορυφαίων εταιριών στο χώρο της δόμησης Polykem, Dow, Isomat, Alumil και Calpal.

Το KELYFOS είναι πιστοποιημένο σύστημα από τον ΕΟΤΑ (αριθμός πιστοποίησης ΕΤΑ-11/0387) και υπερκαλύπτει έως και 12 φορές την προδιαγραφή ETAG 2004. Με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος KELYFOS επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη έως και 58%.

Ρωτήστε για το προϊόν

Κατηγορίες: , Κατασκευαστές: .

Περιγραφή

Το Kelyfos Wall είναι σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και ανακαίνισης κτιρίων για τοιχοποιία και πιλοτή που εφαρμόζεται σε υφιστάμενες και νεοαναγειρόμενες κατασκευές. Τα βασικά επιμέρους προϊόντα που απαρτίζουν το Kelyfos Wall είναι τα ακόλουθα:

  1. Ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης Kelyfos Bond της εταιρίας ISOMAT
  2. Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) Xenergy IB-SL ή Styrofoam IB-SL της εταιρίας DOW
  3. Βύσματα στερέωσης των θερμομονωτικών πλακών της εταιρίας POLYKEM
  4. Υαλόπλεγμα Kelyfos της POLYKEM
  5. Ρητινούχοι σοβάδες τσιμεντοειδούς βάσης Kelyfos Finish-C, ακρυλικοί παστώδεις σοβάδες Kelyfos Finish-A και σιλικονούχοι παστώδεις σοβάδες Kelyfos Finish-S της εταιρείας ISOMAT, οι οποίοι διατίθενται σε διάφορες αποχρώσεις και σε δύο εκδόσεις:

Fine: Για τη διαμόρφωση λείας τελικής επιφάνειας.
Decor: Για τη διαμόρφωση αδρής-διακοσμητικής επιφάνειας.

Επιπλέον, το Kelyfos Wall διαθέτει πλήθος ειδικών εξαρτημάτων όπως: οδηγοί στήριξης θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, ειδικά τεμάχια εξηλασμένης πολυστερίνης εξωτερικών γωνιών και δομικών ανοιγμάτων, γωνιόκρανα, κ.ά.