//Εξηλασμένη πολυστερίνη Fibran

Εξηλασμένη πολυστερίνη Fibran

Η εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS – Extruded polystyrene) είναι ελαφρύ, θερμομονωτικό υλικό με βάση την πολυστερίνη. Η εξηλασμένη πολυστερίνη ως μόνιμη και αποτελεσματική θερμική μόνωση χρησιμοποιείται εκτεταμένα καλύπτοντας επιτυχώς όλες τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, τόσο των κτηριακών, όσο και των βιομηχανικών εφαρμογών. Τα πλεονεκτήματα της θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη είναι η εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε φορτία και η κλειστή δομή των κυψελίδων, η οποία επιτρέπει τη χρήση τους σε υγρό περιβάλλον. Tα προϊόντα με αδρή και ανοιχτή επιφανειακή δομή, προσφέρονται ως κατάλληλο υπόστρωμα για την εφαρμογή επιχρισμάτων.