//Υλικά Αρμολόγησης

Υλικά Αρμολόγησης

Η αρμολόγηση και το φινίρισμα είναι αποφασιστικοί παράγοντες στην αξιολόγηση της ποιότητας του δομικού στοιχείου και ιδιαίτερα της τελικής του επιφάνειας. Τα συστήματα αρμολόγησης Knauf και Mapei είναι ειδικά εξελιγμένα και βασίζονται στην διαμόρφωση των άκρων των γυψοσανίδων και στην ποιότητα του υλικού αρμολόγησης. Η αρμολόγηση με υλικά Knauf και Mapei σύμφωνα με τις προδιαγραφές διασφαλίζει κατασκευή υψηλής αντοχής και επιφάνεια κορυφαίας επιπεδότητας.