Ελέγξτε τις θερμικές απώλειες της κατοικίας σας εύκολα και χωρίς ζημιές με χρήση ειδικής Θερμοκάμερας

thermography

Τι είναι η Θερμογραφία ;

Η Θερμογραφία είναι μία μέθοδος μέτρησης και απεικόνισης της ακτινοβολίας της θερμοκρασίας, η οποία πραγματοποιείται με χρήση ειδικής Θερμοκάμερας. Με μία μελέτη Θερμογραφίας μπορούμε να καταγράψουμε τα σημεία του σπιτιού σας όπου υπάρχουν απώλειες ενέργειας, να εντοπίσουμε υγρασίες που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, να σας υποδείξουμε σημεία όπου έχει γίνει κακή μόνωση ή υπάρχουν διαρροές.

Γιατί να χρειαστώ μελέτη Θερμογραφίας ;

Τα πλεονεκτήματα ενός θερμογραφικού ελέγχου στην κατοικία σας είναι τα ακόλουθα:

  • Εντοπισμός θερμικών απωλειών στο κέλυφος του κτιρίου
  • Έλεγχος πληρότητας της μόνωσης
  • Εντοπισμός υγρασίας
  • Ανίχνευση σημείων μεγάλων απωλειών θερμότητας (θερμογέφυρες κτλ)
  • Έλεγχος απόδοσης της θερμομόνωσης
  • Αναγνώριση διαφόρων υλικών κατασκευής
  • Εντοπισμός σωληνώσεων ενδοδαπέδιας θέρμανσης
  • Αποτύπωση ενεργειακών απωλειών σε θερμικές εικόνες

Τι έχω να κερδίσω μετά την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας μου?

Μετά την θερμογράφηση του κτηρίου σας, σας παρουσιάζουμε και σας αναλύουμε τις ειδικές εικόνες που προκύπτουν (θερμογραφήματα) και σας προτείνουμε λύσεις ώστε να περιορίσετε τις απώλειες και να θωρακίσετε ενεργειακά το σπίτι σας.

Μετά την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας σας θα έχετε πλήρη και σωστή εικόνα των θερμικών απωλειών και υγρασιών στο σύνολο τους, με αποτέλεσμα την ορθή αποκατάσταση τους χωρίς να δαπανήσετε επιπλέον και άσκοπα χρήματα σε εργασίες που δεν απαιτούνται.

thermographer

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ