///Θερμομονωτικά πλακίδια δώματος FIBRANxps STAR

Θερμομονωτικά πλακίδια δώματος FIBRANxps STAR

Θερμομονωτικά πλακίδια δώματος FIBRANxps STAR

Το προϊόν FIBRANxps STAR µε επικάλυψη κεραµικών πλακιδίων πλήρους υάλωσης είναι ένα σύνθετο προϊόν. Έχει διαµόρφωση 2 πλευρικών ακµών τύπου – D και 2 πλευρικών ακµών τύπου – L.

Ρωτήστε για το πρϊόν

Κατηγορία: Κατασκευαστές: .

Περιγραφή

Το προϊόν FIBRANxps STAR µε επικάλυψη κεραµικών πλακιδίων πλήρους υάλωσης είναι ένα σύνθετο προϊόν. Έχει διαµόρφωση 2 πλευρικών ακµών τύπου – D και 2 πλευρικών ακµών τύπου – L.

Εφαρµογές

Θερµοµόνωση βατού αντεστραµµένου δώµατος

Ποιότητα

Τα προϊόντα υποβάλλονται σε δοκιµές σε συµφωνία µε:

  • EN 13164,
  • EN 13501-1,
  • EN ISO 11925-2: 2002

Στα παρακάτω πιστοποιηµένα (εξουσιοδοτηµένο) εργαστήρια:

  • ZAG Ljubljana
  • FIW München
  • MPA BAU Hannover

Φυλλάδια

Θερμομονωτικά πλακίδια δώματος FIBRANxps STAR