Περιγραφή

Το NEOPAL KITCHEN & BATHROOM είναι μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας. Περιέχει ειδικές μυκητοκτόνες ουσίες που προστατεύουν την επιφάνειεα του φιλμ του χρώματος εμποδίζοντας δραστικά την ανάπτυξη μούχλας και βακτρίων, σε χώρους με υψηλή υγρασία και υδρατμούς. Διακρίνεται για τη μεγάλη του καλυπτικότητα και τις εξαιρετικές αντοχές του στο συχνό πλύσιμο. Το φωτεινό του λευκό και οι ζωηρές και αναλλοίωτες αποχρώσεις προσφέρουν ένα άψογο ματ φινίρισμα. Εφαρμόζεται σε σοβά, γυψοσανίδες, μπετόν, τούβλα, ξύλα. Δεν περιέχει αμμωνία. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια, στεγνώνει γρήγορα και έχει ισχυρή πρόσφυση. Δεν συνεισφέρει στην ανάπτυξη της φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος:
Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, βάσεως συμπολυμερούς PVA-VEOVA.
Ειδικό βάρος: 1,33 – 1,42 ± 0,02gr/cm3 (EΛΟΤ 523), ανάλογα με την απόχρωση
Ιξώδες : 12-15 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25°C).
Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.
Αραίωση: 5-10% καθαρό νερό.
Απόδοση: Περίπου 12m2 ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό. Επιπλέον χρωματίζεται μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων.
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5° C έως 40° C. Aν δεν χρησιμοποιήσετε όλη τη ποσότητα του προϊόντος κλείστε καλά το δοχείο για επόμενη χρήση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιήστε στόκο NEOPAL STUCCO της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με το αστάρι νερού, NEOPAL PRIMER της ΒΙΒΕΧΡΩΜ αραιωμένο έως 50% με νερό, και στη συνέχεια εφαρμόστε δυο χέρια NEOPAL ECO. Για την επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν δύο χέρια NEOPAL ECO.
Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνετε να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10ο C έως 35o C. Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά τη διάρκεια εφαρμογής και του στεγνώματος. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μακριά από παιδιά. Να μην χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή κατάλληλο καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.