Περιγραφή Έργου

Ένα πρόσφατο έργο πελατών μας σε κτίριο στη Νέα Σμύρνη.