Περιγραφή Έργου

Μία πρόσφατη κατασκευή πελάτη μας στην περιοχή της Βούλας, με προϊόντα Κούρτης.