Περιγραφή Έργου

Ένα πρόσφατο έργο πελατών μας σε κτίριο στον Άλιμο.