Ο πετροβάμβακας είναι άκαυστα υλικό που διατηρεί τις μονωτικές τους ιδιότητες και σε υψηλές θερμοκρασίες. Συνεισφέρει έτσι στον περιορισμό και στην καθυστέρηση εξάπλωσης της φωτιάς, σώζοντας ζωές και προστατεύοντας τις κατασκευές και τις περιουσίες. Γι’ αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο για την κατασκευή πυράντοχων τοίχων,  δαπέδων, οροφών, προκατασκευασμένων πανέλων, θυρών ή άλλων συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας