Η ιδέα για την δημιουργία ενός έργου- γλυπτού που να θίγει το θέμα της οικονομικής κρίσης ξεκίνησε το 2011. Το έτος εκείνο οι συνέπειες τις οικονομικής κρίσης έγιναν ιδιαίτερα έντονες σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής. Μία κρίση οικονομική, που όμως λάμβανε και κοινωνικές διαστάσεις επηρεάζοντας την ζωή των πολιτών.

Την πρωτοβουλία για την δημιουργία του έργου « ΚΡΙΣΗ » είχε ο γλύπτης και εμπνευστής του έργου Νυφαδόπουλος Τάσος. H κατάσταση αυτή αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον νεαρό γλύπτη που αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει μέσω της Τέχνης για τις έντονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν ακόμα και σήμερα.

Σκοπός του γλυπτού είναι να περάσει ένα διαχρονικό και ταυτόχρονα διδακτικό μήνυμα για ολόκληρη την κοινωνία, καθώς κρίσεις θα παρουσιάζονται πολλές φορές στην ζωή μας και οφείλουμε, μαθαίνοντας μέσα από τα λάθη μας, να τις προλαμβάνουμε και να τις αντιμετωπίζουμε έχοντας στο νου μας τις συνέπειες για το σύνολο της κοινωνίας αλλά και για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.

Στηρίζοντας την άποψη ότι σε τέτοιες δύσκολες περιόδους μπορούμε και πρέπει να αντιπαραθέτουμε πολιτισμό, η εταιρεία μας υπήρξε υποστηρικτής αυτής τη ενέργειας δωρίζοντας όλα τα υλικά που χρειάστηκαν  για την κατασκευή του γλυπτού.

Το έργο « ΚΡΙΣΗ » υλοποιήθηκε στα πλαίσια της δραστηριότητας του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού ΛΟΓΙΚΗ και αποτέλεσε δωρεά στον Δήμο Ελληνικού -Αργυρούπολης.