///Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγάνωσης Sika Monoseal 101 G & W

Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγάνωσης Sika Monoseal 101 G & W

Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγάνωσης Sika Monoseal 101 G & W

Το Sika® Monoseal 101 G & W είναι ένα μίγμα από ειδικά τσιμέντα, επιλεγμένα αδρανή και συνθετικά στεγανοποιητικά πρόσμικτα, το οποίο αναμιγνύεται με νερό σχηματίζοντας μία πάστα με οσμωτικές ιδιότητες, εύκολη στην εφαρμογή με βούρτσα.

Ρωτήστε για το προϊόν

Κατηγορίες: , Κατασκευαστές: .

Περιγραφή

Το Sika® Monoseal 101 G & W είναι ένα μίγμα από ειδικά τσιμέντα, επιλεγμένα αδρανή και συνθετικά στεγανοποιητικά πρόσμικτα, το οποίο αναμιγνύεται με νερό σχηματίζοντας μία πάστα με οσμωτικές ιδιότητες, εύκολη στην εφαρμογή με βούρτσα.

Προτεινόμενες Εφαρμογές

Με το Sika® Monoseal 101 G & W επιτυγχάνεται ανθεκτική στεγάνωση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία και άλλα οικοδομικά υποστρώματα διαμόρφωσης τοίχων αντιστήριξης. Κατάλληλο για την αντιμετώπιση φαινομένων ανοδικής υγρασίας και διεισδύσεων χαμηλής ως μέσης αρνητικής πίεσης, καθώς και για την στεγανοποίηση και αντιμετώπιση θετικών πιέσεων νερού. Συνήθως χρησιμοποιείται σε:

  • Κελάρια και χώρους υπογείων
  • Φρεάτια ανελκυστήρων
  • Τοίχους αντιστήριξης γαιών, πλάκες επί εδάφους
  • Τάφρους και ορύγματα
  • Δεξαμενές και στέρνες