Μεμβράνη κεραμοσκεπών Difobar/P

Μεμβράνη κεραμοσκεπών Difobar/P

∆ιαπνέουσα στεγανωτική ασφαλτική µεµβράνη για αεριζόµενες κεραµοσκεπές, βάρους 800 gr/m2,µε απορροφητικό «µη υφαντό» πολυεστερικό οπλισµό, που παραµένει εµφανής στην κάτω επιφάνεια.

Ρωτήστε για το προϊόν

Κατηγορίες: , Κατασκευαστές: .

Περιγραφή

∆ιαπνέουσα στεγανωτική ασφαλτική µεµβράνη για αεριζόµενες κεραµοσκεπές, βάρους 800 gr/m2,µε απορροφητικό «µη υφαντό» πολυεστερικό οπλισµό, που παραµένει εµφανής στην κάτω επιφάνεια. ∆ιαπερατότητα υδρατµών κατά Sd=2.60 m, αντοχή σε διάτµηση L/T=160/150 N κατά L/T=700/400 N/50 mm κατά EN 12311-1.

Επικάλυψη

Πολυµερισµένη άσφαλτος και πούδρα σε καρό διάταξη

Κάτω επικάλυψη

Λευκό «µη υφαντό» πολυεστερικό ύφασµα

Φυλλάδια

Difobar/P