Πυράντοχες οροφές

Πυράντοχες οροφές

Οι οροφές ξηράς δόμησης προσφέρουν πυροπροστασία από δύο πιθανές πλευρές, την πάνω και την κάτω, είτε ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές, είτε μεμονωμένα από τη μία πλευρά.

Ρωτήστε για το προϊόν

Κατηγορίες: , , Κατασκευαστές: .

Περιγραφή

Οι οροφές ξηράς δόμησης προσφέρουν πυροπροστασία με δύο τρόπους.

  1. Αν η οροφή ξηράς δόμησης εντάσσεται σε κατηγορία πυραντίστασης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συμβολή της βασικής οροφής, τότε παρέχει «ανεξάρτητη πυροπροστασία».
  2. Αν η πυροπροστασία παρέχεται από κοινού με τη βασική οροφή, τότε αναφερόμαστε στη λεγόμενη «πυροπροστασία σε συνδυασμό με τη βασική οροφή». Η βασική οροφή εντάσσεται στη δική της κατηγορία πυροπροστασίας αναλόγως των υλικών και του τρόπου δόμησης, οπότε και η συνολική πυροπροστασία εξαρτάται από την κατηγορία αυτή.

Επιπλέον, η πυροπροστασία οροφών παρέχεται από δύο πιθανές πλευρές, την πάνω και την κάτω, είτε ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές, είτε μεμονωμένα από τη μία πλευρά.

Φυλλάδια

Τεχνικό φυλλάδιο οροφών Knauf Fireboard αναρτημένων σε τραπεζοειδή λαμαρίνα
Τεχνικό φυλλάδιο οροφών Knauf Fireboard ελεύθερου ανοίγματος