Ανακαλύψτε γιατί η μόνωση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ο σύγχρονος τρόπος διαβίωσης βασίζεται στην ενέργεια. Η αυξημένες απαιτήσεις σε ορυκτά καύσιμα -όπως πετρέλαιο, κάρβουνο και φυσικό αέριο – έχει ένα δραματικό αντίκτυπο στη συνολική εκπομπή βλαβερών αερίων. Τα αποθέματα γαιάνθρακα, φυσικού αερίου και πετρελαίου είναι περιορισμένα και σε μερικές χώρες τείνουν να εξαλειφθούν. Ο συνδυασμός της αυξημένης κατανάλωνης ενεργειακών πόρων και η περιορισμένη διαθεσιμότητα, καταλήγει σε μία συνεχή αύξηση των τιμών.

Οι χώρες που υπέγραψαν τη συνθήκη του Κυότο [πληροφορίες για το Πρωτόκολλο του Κυότο: ΥΠΕΚΑ, Ευρωπαϊκή επιτροπή, WWF, Βικιπαίδεια], σκοπεύουν στη μείωση εκπομπών CO2 στο 8% μέχρι το 2012. Προς το παρόν εργάζονται για την επόμενη Συνθήκη μετά το Κυότο με σκοπό, μαζί με άλλους στόχους, τον περιορισμό της συνολικής αύξησης της θερμοκρασίας της γήινης ατμόσφαιρας σε 2ºC.

Ποιός καταναλώνει ενέργεια και πόση?

Στην Ευρώπη, περίπου 40% της συνολικής ενέργειας καταναλώνεται για θέρμανση και ψύξη των κτιρίων. Τι μπορούμε να κάνουμε για σταματήσουμε τη σπατάλη ενέργειας στα σπίτια και τα γραφεία μας?

Ας αλλάξουμε τις συνήθειές μας: ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια!

Η μεγαλύτερη συνεισφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας θα γίνει με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Πώς?

Μπορούμε να συνεισφέρουμε στην ενεργειακή απόδοση με πολλούς τρόπους: χρησιμοποιώντας οικονομικές φωτιστικές λάμπες, αντικαθιστώντας φθαρμένα παράθυρα και πόρτες,κτλ.

Ωστόσο, μία μόνιμη λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι η εγκατάσταση θερμομόνωσης. Εγκαθιστώντας πετροβάμβακα, Φυσικό Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology ή Ξυλόμαλλο Heraklith σαν θερμομόνωση στο κτίριο σας, θα πετύχετε τα ακόλουθα:

  • Μειωμένη ανάγκη για ψύξη και θέρμανση
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων
  • Με την εξοικονόμηση ενέργειας προστατεύετε και το περιβάλλον
  • Ακουστική προστασία και πυροπροστασία
  • Γρήγορη απόδοση της επένδυσης
  • Μόνιμα αυξημένη άνεση και αξία της κατοικίας σας

knaufinsulation.gr