///Πλάκες πετροβάμβακα Knauf Insulation DDP RT

Πλάκες πετροβάμβακα Knauf Insulation DDP RT

Πλάκες πετροβάμβακα Knauf Insulation DDP RT

Η Knauf Insulation DDP-RT δωμάτων είναι μια σκληρή, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα. Το προϊόν είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες με αντοχή στη συμπίεση 50 kPa, υδρόφοβο, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές. Οι διαστάσεις του δεν μεταβάλλονται όταν οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας είναι έντονες.

Ρωτήστε για το προϊόν

Κατηγορίες: , Κατασκευαστές: .

Περιγραφή

Η Knauf Insulation DDP-RT δωμάτων είναι μια σκληρή, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα. Το προϊόν είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες με αντοχή στη συμπίεση 50 kPa, υδρόφοβο, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές. Οι διαστάσεις του δεν μεταβάλλονται όταν οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας είναι έντονες.

Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, καθώς και για την πυροπροστασία δωμάτων. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή με όλων των ειδών τα στεγανοποιητικά υλικά, για επισκέψιμα και μη επισκέψιμα δώματα. Η τοποθέτηση του γίνεται εύκολα είτε σε βάση από σκυρόδεμα είτε σε κατασκευές από μεταλλικό προφίλ.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Πυροπροστασία – Κατηγορία αντίδρασης σε φωτιά A1, άκαυστο υλικό
  • Θερμομόνωση – Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,038 W/mK
  • Ηχομόνωση – Άριστη ηχομόνωση λόγω της πυκνής δομής των ινών του υλικού

Πλεονεκτήματα

  • Πυροπροστασία 
  • Σταθερότητα και συμπαγής σχεδιασμός 
  • Αντοχή στη γήρανση 
  • Το υλικό καλύπτει τις απαιτήσεις υγιεινής, ασφαλείας και περιβάλλοντος
  • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση

Φυλλάδια

Πλάκες πετροβάμβακα Knauf Insulation DDP RT