///Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγάνωσης SikaTop Seal-107

Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγάνωσης SikaTop Seal-107

Τσιμεντοειδές κονίαμα στεγάνωσης SikaTop Seal-107

Το SikaTop® Seal-107 είναι ένα δύο συστατικών, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγάνωσης τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή, αποτελούμενο από τροποποιημένο συνθετικό υγρό και μίγμα τσιμεντοειδούς βάσης που περιλαμβάνει λεπτόκοκκα χαλαζιακά αδρανή, ειδικά πρόσθετα και μικροπυριτικά.

Ρωτήστε για το προϊόν

Κατηγορίες: , Κατασκευαστές: .

Περιγραφή

Το SikaTop® Seal-107 είναι ένα δύο συστατικών, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγάνωσης τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή, αποτελούμενο από τροποποιημένο συνθετικό υγρό και μίγμα τσιμεντοειδούς βάσης που περιλαμβάνει λεπτόκοκκα χαλαζιακά αδρανή, ειδικά πρόσθετα και μικροπυριτικά.

Προτεινόμενες Εφαρμογές

Το SikaTop® Seal-107 χρησιμοποιείται για:

  • Εσωτερική και εξωτερική στεγάνωση και προστασία από ανοδική υγρασία στοιχείων σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, τουβλοδομών και τσιμεντοπλινθοδομών σε κατασκευές όπως υπόγεια, βεράντες και μπαλκόνια, δεξαμενές νερού πυρόσβεσης ή ποτίσματος, πισίνες, κανάλια κλπ
  • Προστασία κατασκευών σκυροδέματος από τις επιδράσεις παγολυτικών αλάτων και την προσβολή λόγω παγοπληξίας
  • Για προστασία κατασκευών που υπόκεινται σε έντονες ατμοσφαιρικές επιδράσεις
  • Στεγάνωση τοιχείων υπογείων σε νέες ή υπάρχουσες κατασκευές
  • Σφράγιση πορώδους / πλήρωση διάκενων
  • Στεγάνωση υπογείων και κελαριών (που δεν υπόκεινται σε υδροστατικές πιέσεις)
  • Κονίαμα διευθέτησης για εργασίες αποκατάστασης σκυροδέματος

Φυλλάδια

SikaTop Seal-107