///Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος Penetron Admix

Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος Penetron Admix

Πρόσμικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέματος Penetron Admix

To Penetron® Admix προστίθεται στο σκυρόδεμα τη στιγμή της παρασκευής του.

Ρωτήστε για το προϊόν

Κατηγορίες: , Κατασκευαστές: .

Περιγραφή

To Penetron® Admix προστίθεται στο σκυρόδεμα τη στιγμή της παρασκευής του. Περιέχει τσιμέντο Portland πολύ καλά επεξεργασμένη πυριτιακή άμμο και διάφορα ενεργά χημικά τεχνογνωσίας Penetron. Αυτά τα χημικά ενεργά αρχίζουν να αντιδρούν καταλυτικά με το νερό του φρέσκου σκυροδέματος και τα παραπροϊόντα υδρόλυσης του τσιμέντου, παράγοντας ένα μη διαλυτό σχηματισμό κρυστάλλων εσωτερικά των πόρων και των τριχοειδών διαδρόμων του σκυροδέματος.

Έτσι λοιπόν το σκυρόδεμα, ήδη από το στάδιο της σκυροδέτησης γίνεται μόνιμα στεγανό ενάντια στην διείσδυση του νερού και άλλων υγρών από οποιαδήποτε κατεύθυνση ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται από τυχόν υποβάθμισή του εξαιτίας των σκληρών περιβαλλοντικών συνθηκών. Δεν χρειάζεται κάποια άλλη στεγανοποίηση μετά το ξεκαλούπωμα της κατασκευής εκτός από επισκευές τυχόν φωλέων από κακή δόνηση και σκυροδέτηση και τυχόν οπών από «φουρκέτες» και «μορέλα» με το Penecrete Mortar. Ιδανικό σύστημα στεγανοποίησης για πισίνες εφόσον δεν απαιτεί καμία επιπλέον επίστρωση που λειτουργεί σαν αιτία αποκόλλησης μεταγενέστερων εξισωτικών τσιμεντοκονιών.

Προτεινόμενες Εφαρμογές

  • Δεξαμενές
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων
  • Χώρους αναχαίτισης
  • Σήραγγες και συστήματα υπόγειων διαβάσεων
  • Υπόγειους θόλους
  • Κατασκευές χώρων στάθμευσης
  • Κολυμβητικές Πισίνες
  • Προκατασκευασμένα Στοιχεία

Φυλλάδια

Penetron Admix