Μεμβράνη κεραμοσκεπών Alustop BV

Μεμβράνη κεραμοσκεπών Alustop BV

Συνθετικό θερµοανακλαστικό φύλλο πολλαπλών στρώσεων ως φράγµα υδρατµών της θερµοµόνωσης σε αεριζόµενες και µη αεριζόµενες κεραµοσκεπές, βάρους 105 gr/m3.

Ρωτήστε για το προϊόν

Κατηγορίες: , Κατασκευαστές: .

Περιγραφή

Συνθετικό θερµοανακλαστικό φύλλο πολλαπλών στρώσεων ως φράγµα υδρατµών της θερµοµόνωσης σε αεριζόµενες και µη αεριζόµενες κεραµοσκεπές, βάρους 105 gr/m3. ∆ιαπερατότητα υδρατµών κατά EN 1931 Sd=1.00 m.

Επικάλυψη

Ανακλαστική µεταλλική µεµβράνη

Κάτω επικάλυψη

Υποστήριξη λευκού πολυαιθυλενίου

Φυλλάδια

Alustop BV