Καλέστε μας: 210 99.16.519, 210 99.13.801 & 210 99.62.636

Ασφαλτικό γαλάκτωμα ITALIANA MEMBRANE

­

Ασφαλτικό γαλάκτωμα ITALIANA MEMBRANE

Ψυχρή άσφαλτος σε υδατικό διάλυμα. Κατάλληλη για στεγάνωση κατασκευών τσιμέντου σε θεμελιώσεις και προστατευτικά τοιχώματα.

Περιγραφή Προϊόντος

Ψυχρή άσφαλτος σε υδατικό διάλυμα. Κατάλληλη για στεγάνωση κατασκευών τσιμέντου σε θεμελιώσεις και προστατευτικά τοιχώματα.

Συσκευασία σε δοχεία των 5 – 10 – 20 λίτρων.