Οροφές σε μεταλλικό σκελετό

Οροφές σε μεταλλικό σκελετό

Πετάσματα οροφής και ανηρτημένος μεταλλικός σκελετός σε μία ή δύο στάθμες, μία η περισσότερες επάλληλες στρώσεις γυψοσανίδων, σχεδιασμός σκελετού μεγάλου ανοίγματος, οροφές με πετάσματα στερεωμένα σε αμφιέρειστο μεταλλικό σκελετό όπου η έδραση γίνεται στους περιμετρικούς τοίχους και όχι στην κύρια οροφή.

Ρωτήστε για το προϊόν

Κατηγορίες: , , Κατασκευαστές: .

Περιγραφή

Πετάσματα οροφής και ανηρτημένος μεταλλικός σκελετός σε μία ή δύο στάθμες, μία η περισσότερες επάλληλες στρώσεις γυψοσανίδων, σχεδιασμός σκελετού μεγάλου ανοίγματος, οροφές με πετάσματα στερεωμένα σε αμφιέρειστο μεταλλικό σκελετό όπου η έδραση γίνεται στους περιμετρικούς τοίχους και όχι στην κύρια οροφή. 

Στην περίπτωση των συστημάτων οροφής σε μεταλλικό σκελετό, οι γυψοσανίδες τοποθετούνται κατά κανόνα σε γωνία 90º ως προς τα μεταλλικά προφίλ, καθότι η δυσκαμψία τους είναι μεγαλύτερη στη διαμήκη διεύθυνση. Οι γυψοσανίδες στερεώνονται στο σκελετό με βίδες ξηράς δόμησης και αρμολογούνται με κατάλληλα υλικά πλήρωσης. Το πάχος και οι στρώσεις των γυψοσανίδων καθορίζονται από τις απαιτήσεις του σχεδιασμού. 

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν απαιτήσεις πυροπροστασίας, ηχομόνωσης ή θερμομόνωσης, είναι δυνατόν να τοποθετείται στρώση μόνωσης πάνω από την οροφή.

Φυλλάδια

Οροφές σε μεταλλικό σκελετό