Περιγραφή

Αστάρι βάσεως συνθετικών ρητινών που δημιουργεί ομοιόμορφη απορροφητικότητα σε απορροφητικά υποστρώματα πριν την εφαρμογή πατητών τσιμεντοκονιών PLANOCOLOR CEMENT σε δάπεδα και τοίχους. Η εφαρμογή της διακοσμητικής επίστρωσης γίνεται ‘νωπό σε νωπό’. Συνιστάται και η εφαρμογή του (διάλυση 1:1 σε νερό) μεταξύ αλλεπάλληλων στρώσεων PLANOCOLOR PREMIUM ή VENETICO (βελτιώνει την εργασιμότητα και την πρόσφυση μεταξύ στρώσεων) και η χρήση του επιβάλλεται όταν η εφαρμογή γίνεται καλοκαίρι ή όταν μεσολαβεί τρίψιμο μεταξύ στρώσεων. Δεν επιτυγχάνει σκλήρυνση σε βάθος αλλά διευκολύνει την εφαρμογή πάνω σε επιφάνειες που ‘σκονίζουν’ αλλά εμφανίζουν επαρκείς αντοχές. Επίσης δεν δημιουργεί φράγμα σε ανιούσα υγρασία. Κατανάλωση: 100 – 200gr/m2 αδιάλυτο και για διάλυση μέχρι 1:3 με νερό 70 gr/m2.