Καλέστε μας: 210 99.16.519, 210 99.13.801 & 210 99.62.636
­

Maxrest S

Μη συρρικνούμενο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 1 συστατικού υψηλών αντοχών, τροποποιημένο με πολυμερή, για μεγάλες επιφάνειες, είτε με την συνήθη (χειρωνακτική) εφαρμογή είτε με τη μέθοδο του εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

Κατηγορίες: , Κατασκευαστές: .

Περιγραφή Προϊόντος

Μη συρρικνούμενο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 1 συστατικού υψηλών αντοχών, τροποποιημένο με πολυμερή, για μεγάλες επιφάνειες, είτε με την συνήθη (χειρωνακτική) εφαρμογή είτε με τη μέθοδο του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 5cm/στρώση. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Επισκευή σκυροδέματος μεγάλων επιφανειών χωρίς τη χρήση καλουπιών. Επισκευή υπογείων έργων, στοών, σηράγγων, κ.α. Ενίσχυση τοίχων αντιστήριξης και πρανών. Αύξηση του πάχους δαπέδων . Κατανάλωση: 1,7 kg/m2/mm.