Καλέστε μας: 210 99.16.519, 210 99.13.801 & 210 99.62.636

Μεμβράνη κεραμοσκεπών Alustop BV

­
  • Μεμβράνη κεραμοσκεπών alustop

Μεμβράνη κεραμοσκεπών Alustop BV

Συνθετικό θερµοανακλαστικό φύλλο πολλαπλών στρώσεων ως φράγµα υδρατµών της θερµοµόνωσης σε αεριζόµενες και µη αεριζόµενες κεραµοσκεπές, βάρους 105 gr/m3.

Περιγραφή Προϊόντος

Συνθετικό θερµοανακλαστικό φύλλο πολλαπλών στρώσεων ως φράγµα υδρατµών της θερµοµόνωσης σε αεριζόµενες και µη αεριζόµενες κεραµοσκεπές, βάρους 105 gr/m3. ∆ιαπερατότητα υδρατµών κατά EN 1931 Sd=1.00 m.

Επικάλυψη

Ανακλαστική µεταλλική µεµβράνη

Κάτω επικάλυψη

Υποστήριξη λευκού πολυαιθυλενίου