Περιγραφή Προϊόντος

1- Συστατικού, θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, για μεσαίου πάχους δομητικές επισκευές.

*Αποκατάσταση σκυρο΄δέματος και διατομής αποδιογρανωμένων περιοχών στοιχείων σκυροδέματος, σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες.

*Γεμίσματα φωλιών, πόρων, μικρών ατελειών σε γωνίες και ακμές, δημιουργία και φινιρίσματα αρμών και εποκαλύψεων

Κατανάλωση: -1,8kg/m2/mm πάχους στρώσης

Συσκευασία 25kg