Περιγραφή Προϊόντος

Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού και γέφυρα πρόσφυσης.

Αντιδιαβρωτική προστασία πριν από εργασίες επισκευών

Γέφυρα πρόσφυσης σε επιφάνειες σκυροδέματος κονιαμάτων.

Κατανάλωση: *Αντιδιαβρωτική προστασία: -1,7kg σκόνης/m2/mm πάχους στρώσης

*Γέφυρα πρόσφυσης: -1,5-2,0kg σκόνης/m2/mm πάχους στρώσης

Συσκευασία 5kg