Περιγραφή Προϊόντος

Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης.

Στεγανοποίηση και προστασία θεμελίων, τοιχίων υπογείων κατασκευών πριν την επίχωση. Κατάλληλο για σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, τουβλοδομές, κ.α.

Κατανάλωση: -1,5kg/m2 ανά πάχους στρώσης.

Συσκευασία 5kg