Περιγραφή Προϊόντος

Υδατοδιάλυτο αστάρι των επαλειτικών υλικών Neoroof® και Silatex®. Αναλογία Revinex/νερού (για αυτή τη χρήση): 1:3 έως 1:4

Κατανάλωση: 40-50gr/m2