Περιγραφή Προϊόντος

Λευκό υλικό σπατουλαρίσματος υψηλής αντοχής!

Εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία επιφανειών (αλκαλικές, πορώδεις, επιφάνειες μεγάλης ή ελαφριάς απορροφητικότητας).