Περιγραφή Προϊόντος

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

Νο2 – Νο2,5 – Νο3 – Νο3,5 – Νο4