Περιγραφή Προϊόντος

Καθαριστικό Κόλλας αφαιρεί αυτοκόλλητες ταινίες κάθε τύπου. παλαιά υπολείμματα κόλλας από αποκολλημένες ταινίες. Καθαριστικό αφαιρεί υπολείμματα κόλλας