Περιγραφή Προϊόντος

Υπόστρωμα διαλύτου που χρησιμοποιείται με τη σειρά Weathershield ακρυλικών χρωμάτων για τοίχους. Σταθεροποιεί και μονώνει τις επιφάνειες.