Περιγραφή Προϊόντος

Χαλαζιακή άμμος μέσης κοκκομετρίας 260mm για ανάμιξη με Epoxol® Floor και δημιουργία αντιολισθήρων δαπέδων με Neopox®. Σακί των 25kg.